Met de droom als wapen - praktische informatie.

Voor de voorstelling zijn technische hulpmiddelen niet noodzakelijk.
Speelvloer: minimaal 4m x 4m
Maximum aantal toeschouwers: 150 (Afhankelijk van locatie)
Indien gewenst met lezing/ nabespreking.

  Terug

Herman Gorter (1864 -1927) en Henriette Roland Holst- van der Schalk (1867- 1952) waren bekende dichters én toonaangevende politieke figuren in het begin van de roerige 20e eeuw.

Zelf afkomstig uit de betere klasse, kiezen Gorter en Roland Holst voor het communisme en de arbeidersbeweging. Ze geloven dat de Revolutie het heil op aarde brengen zal. Henriette vertaalt de ‘Internationale’ , Herman komt soms door zijn politieke werk nauwelijks aan dichten toe. In de voorstelling zien we hoe beiden terugkijken op een bewogen tijd : vol onderlinge meningsverschillen, de eerste wereldoorlog en de Russische Revolutie. We zien hoe deze gebeurtenissen een weerslag hebben op vriendschap, idealen en poëzie. Hoe beiden anders met een verloren ideaal omgaan.

Ook andere bevlogen mensen komen aan het woord: Gewoon een ‘aardige kraakster met een tuba’, vertelt haar verhaal van idealen en actie, in de 80 er jaren. Een VWO scholier uit de generatie Einstein, vraagt zich af of vrijwilligerswerk ook idealisme is? En hoe zit het dan met fundamentalisme?

Een voorstelling over idealisme: wat deed het met Herman en Jetje, wat deed het met ons én wat doen wij met ons idealisme?