Lorca's Bruid - praktische informatie.

Voor de voorstelling zijn technische hulpmiddelen niet noodzakelijk.
Speelvloer: minimaal 4m x 4m
Maximum aantal toeschouwers: 150 (Afhankelijk van locatie)
Indien gewenst met lezing/ nabespreking.

  Terug

Federico Garcia Lorca, 1898-1936

Geboren in een voor Spanje bewogen tijd, bevriend met kunstenaars die het tijdsbeeld mee bepaald hebben, zelf de grootste 20e eeuwse Spaanse schrijver, en vermoord in de eerste weken van de Spaanse Burgeroorlog, 1936.

Jeugd

Federico Garcia Lorca, kortweg Lorca, is geboren en getogen in de buurt van Granada, als oudste kind in een welgesteld, maar sociaal voelend, grootgrondbezitters gezin. Zijn eerste jaren op het platteland zijn van cruciaal belang: hij hoort de verhalen en liedjes van zijn kindermeisjes en de plattelandsbevolking. Verhalen, liedjes en poppenspelen die een bron van inspiratie zullen zijn voor alles wat Lorca in zijn latere leven op papier zet. Hij verliest op jonge leeftijd een broertje aan hersenvliesontsteking en de dood van een bevriende herder maakt een onuitwisbare indruk op hem. Dood en verval zullen zijn hele leven een belangrijke rol in zijn werk spelen.

Vrienden

Al vanaf jong speelt Lorca piano en hij heeft talent. Daarnaast is hij een geboren entertainer; hij houdt ervan in groepen mensen het middelpunt te zijn, de mensen te vermaken met verhalen, muziek en het voordragen van zijn gedichten. Hij is ijdel en kan het slecht hebben als iemand anders de show steelt, maar de meeste mensen vergeven hem dat graag, omdat hij zo'n stralend middelpunt is. Hij is bevriend met vele grote kunstenaars. De componist Manuel de Falla kent hij al op jonge leeftijd. Met Salvador Dali heeft hij lange tijd een intieme vriendschap, die verbroken wordt als Lorca er te duidelijk blijk van geeft, zich ook seksueel tot Dali aangetrokken te voelen. Luis Bunuel behoort tot zijn vrienden, en als hij in Zuid Amerika Pablo Neruda ontmoet leidt deze vriendschap ook tot samenwerking.

Homoseksualiteit

Lorca's homoseksualiteit is in zijn vriendenkring redelijk geaccepteerd. De openheid hierover in zijn werk ontwikkelt zich. Eerst lezen we vooral over zijn strijd met seksualiteit in het algemeen, pas in zijn latere werk geeft hij openlijk blijk van zijn geaardheid.

Werk

Federico Garcia Lorca is veelzijdig, hij schrijft poŽzie, toneelteksten en poppenspelen, geeft lezingen, tekent, schrijft liedjes en bewerkt traditionele Flamenco liederen. In al dit werk zit hij vaak op de grens van het experimentele en surrealisme. Daarnaast regisseert hij een groep jongeren die vanuit het socialistisch ideaal, toneel brengt op het Spaanse platteland.

Spaanse Burgeroorlog

Lorca's populariteit, homoseksualiteit en sociale betrokkenheid worden hem aan het begin van de Spaanse Burgeroorlog noodlottig. Vanaf 1931 is Spanje een republiek, waarin eerst de socialisten en later de conservatieven de dienst uitmaken. Het land is ernstig verdeeld. Conservatieven, de kerk en het leger aan de ene kant, socialisten, anarchisten en communisten aan de andere kant. En ook binnen het progressieve kamp is verdeeldheid. Uiteindelijk escaleert dit als in juli 1936 een aantal generaals (waaronder Franco) de macht proberen te grijpen. De Burgeroorlog waarin de Duitsers en Italianen het conservatieve kamp steunen en de Russen en een internationale Europees/Amerikaanse groep het republikeinse kamp bijstaan, is een voorloper van de Tweede Wereldoorlog. Het is een oorlog zonder duidelijke frontlinie, om elke stad wordt gevochten. In de zeer chaotische begindagen van de Burgeroorlog valt Granada al vrij snel in handen van de conservatieve Falange. Lorca duikt onder, maar wordt toch opgepakt. Na een aantal dagen in het stadhuis van Granada gevangen te hebben gezeten, wordt hij uiteindelijk samen met een aantal anderen in Viznar, vlak buiten Granada, geŽxecuteerd. Zijn graf is nooit teruggevonden, en het duurt tot 1942 voor de familie uiteindelijk officieel te horen krijgt dat 'Lorca aan oorlogsverwondingen is overleden op 19 augustus 1936'.